Cắt Dây

Cắt Dây
Công nghệ Cắt dây tia lửa điện (WEDM) được giới thiệu vào cuối những năm 1960. Khi đó đây là công nghệ mang tính đột phá nhưng vẫn chưa hoản chỉnh lắm. Vì vậy, phương pháp gia công này được nhiều sự quan tâm. Trong những năm gần đây, công nghệ WEDM đã có rất nhiều sự phát triển vượt bậc. Các máy cắt dây CNC ngày càng tinh vi hơn đáp ứng được yêu cầu và độ chính xác cao.

 Các máy cắt dây CNC ngày càng tinh vi hơn đáp ứng được yêu cầu và độ chính xác cao.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI