Định Hướng

Định Hướng
Định hướng chiến lược phát triển của ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam năm 2019

Năm 2019, Bộ Công Thương có kế hoạch hỗ trợ cho ngành cơ khí bằng cách tạo các đơn hàng cho các sản phẩm cơ khí trọng điểm. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ ưu tiên chỉ định thầu trong nước đối với những doanh nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu ở những công trình trọng điểm quốc gia, tạo ra những đơn hàng lớn cho việc phát triển ngành.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng, việc tái cơ cấu công nghiệp ở nước ta đang diễn ra đúng vào thời điểm cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với khoa học và công nghệ đang bùng nổ trên thế giới. Đây chính là áp lực nhưng cũng chính là động lực và cơ hội cho các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí đổi mới.

Với thực trạng còn nhiều khó khăn của công nghiệp cơ khí, vấn đề đặt ra là phải làm sao để ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam thực sự phát triển, bắt kịp được với nền công nghiệp khoa học công nghệ cao, đặc biệt thích ứng với với cuộc cách mạng 4.0 mà các quốc gia trên thế giới đang đang vận hành theo quy luật phát triển tất yếu.

“Ngành cơ khí cần phải xem lại toàn bộ cơ chế chính sách, còn vấn đề nào chưa được phải có kiến nghị, đề nghị lên Chính phủ, Bộ Công Thương… Với bộ máy lãnh đạo mới tương đối cởi mở cùng những đề xuất thiết thực của các doanh nghiệp cơ khí sẽ dễ dàng được đáp ứng và hỗ trợ. Khi đó ngành cơ khí mới phát triển được, nếu cứ để ngành này tự bơi câu chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN