Đồ Gá 04

Đồ Gá 04
Đồ gá là trang bị công nghệ cần thiết trong quá trình gia công cơ khí

Đồ gá góp phần nâng cao mức độ cơ khí hóa và tự động hóa của quá trình sản xuất cơ khí chính xác

 Bảo đảm vị trí chính xác giữa phôi và dụng cụ cắt.

Giảm thời gian phụ và thời gian máy.

 Tận dụng và mở rộng khả năng công nghệ của máy.

 Giảm cường độ lao động của công nhân.

Giảm thấp yêu cầu bậc thợ.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI