Jig Thép

Jig Thép
ĐỒ GÁ - JIG trong cơ khí chế tạo máy bao gồm các loại đồ gá gia công, đồ gá lắp ráp và đồ gá kiểm tra

JIG gá và các phương pháp thiết kế đồ gá trong ngành cơ khí chế tạo má. Chất lượng sản phẩm - năng suất - giá thành là những chỉ tiêu kinh tếkỹ thuật quan trọng bậc nhất trong sản xuất cơ khí

Độ chính xác cao,

Có thể gá đặt chi tiết một cách nhanh chóng và thuận lợi,

 

  • Giữ được chi tiết một cách cố định,

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI