Jig Kim Loại 1

Jig Kim Loại 1
JIG hay còn gọi là khuôn, đồ gá dùng để gá chi tiết hay cụm chi tiết nào đó.

Thuật ngữ Jig được dùng nhiều trong kỹ thuật, đối với người trong ngành kỹ thuât có thể nắm rõ, nhưng bài viết này sẽ giúp cho những người quan tâm hoặc đang tìm hiểu Jig là gì sẽ hiểu rõ được hơn về thuật ngữ Jig

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI