Trang chủ Giới thiệu Giới thiệu về JIG, đồ ghá

Giới thiệu về JIG, đồ ghá

Giới thiệu về JIG, đồ ghá
Công ty VJ TECH VINA Việt Nam là đơn vị chuyên gia công cơ khí chính xác, chế tạo các loại đồ gá, đồ gá kiểm tra sản phẩm, đồ gá lắp ráp sản phẩm, gia công đồ gá, chi tiết cơ khí chính xác, jig, khuôn mẫu.

Công ty VJ TECH VINA Việt Nam là đơn vị chuyên gia công cơ khí chính xác, chế tạo các loại đồ gá, đồ gá kiểm tra sản phẩm, đồ gá lắp ráp sản phẩm, gia công đồ gá, chi tiết cơ khí chính xác, jig, khuôn mẫu.

Đồ gá là một loại trang bị công nghệ dùng để xác định vị trí của phôi so với dụng cụ cắt và giữ trặt phôi ở vị trí dưới tác dụng của lực cắt trong khi gia công 

Nhiệm vụ của đồ gá

    - Xác định vị trí của  chi  tiết  gia công so với máy và dụng cụ cắt (định vị)
    - Cố định vị trí chi tiết đã định vị, không cho ngọai lực làm xê dịch hay rung động (kẹp chặt) 
    - Xác định vị trí và dẫn hướng dụng cụ cắt
    - Tạo thêm một số chuyển động để gia công các bề mặt phức tạp

Cấu tạo tổng quát của đồ gá

    - Bộ phận định vị
    - Bộ phận kẹp chặt
    - Các cơ cấu truyền lực
    - Các cơ cấu dẫn hướng, so dao
    - Các cơ cấu quay và phân độ
    - Thân và đế đồ gá
    - Cơ cấu định vị và kẹp chặt đồ gá vào máy

Tác dụng của đồ gá

    - Nâng cao năng suất và độ chính xác
    - Mở rộng khả năng công nghệ của thiết bị
    - Giúp gia công được các nguyên công khó
    - Giảm nhẹ sự căng thẳng và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân
    - Không cần sử dụng thợ bậc cao

Jig, đồ ghá JIG chủ yếu dùng để test lỗi của các sản phẩm như vỏ điện thoại, Note, Check Logo, Ép 2 chi tiết với nhau để chúng được lắp với nhau….

BÀI VIẾT LIÊN QUAN