Trang chủ Giới thiệu Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất
Chúng tôi đã khẳng định được vị thế của một đơn vị gia công khuôn mẫu hàng đầu khu vực phía Bắc, hiện nay chúng tôi đang cung cấp ra thị trường các sản phẩm trong các lĩnh vực như: + Thiết kế khuôn mẫu, thiết kế máy, số hóa mô hình 3 chiều + Tư vấn công nghệ chế tạo, Lập trình gia công cho các TT gia công CNC + Chế tạo khuôn mẫu, linh kiện khuôn mẫu, chế tạo máy + Chế tạo đồ gá (Jig)